Om Bio MegaWatt

 

 

 

 

Bio MegaWatt grundades 2006 och ägs av Torgny Zetterwall, Marcus Olofsson, Christer Ericsson, Mats-Ola Persson och Anders Silferberg.

Anläggningen består av en panncentral med 2 biopanner för flis på
600 Kw resp. 1,5 MW. En oljepanna för reservbehov och ett elverk för reservkraft.

 

Kulvertnätet är 2,5 km.

 

Redan bra täckning i Sösdala.

Dux var första kund när vi startade 2007. Vi fick avtal med kommunen om att leverera värme till Lejonskolan, Vannarödsskolan, sim- och sporthallen och äldreboendet Björkhaga. Längs den kulvert som vi då byggde, anslöt sig också vårdcentralen, två flerfamiljshus och ett antal villor.

 

Totalt har vi 24 fastigheter anslutna i Sösdala och ett 20-tal förfrågningar.

 

 

 

 

 

 

• BioMegawatt © 2010 •

www.BioMegawatt.se